pirmdiena, 2015. gada 9. novembris

Fiskālās un strukturālās reformas būtiskas eiro zonas problēmu risināšanā

Baltijas valstu paveiktais krīzes pārvarēšanā liecina, ka stabilitātē un izaugsmē ir vajadzīgi trīs balsti, fiskālā un monetārā politika, kā arī strukturālās reformas. Runājot par strukturālajām reformām, Eiropas centrālās bankas valdes loceklis Benuā Karē atklāja, ka būtisks ir to ieviešanas ātrums un vienlaicīga īstenošana dažādās jomās. Strukturālo reformu mērķis nav iekšējā devalvācija, bet gan produktivitātes veicināšana. Kā atzīst centrālās bankas prezidents, Jens Veigmanis atklāj, ka eirozonas tautsaimniecības izaicinājums pašlaik ir strukturālās problēmas, kas negatīvi ietekmē konkurenci, inovācijas un produktivitāti. Atrisinot strukturālās problēmas, eiro zonas izaugsmes potenciāls būtiski pieaugtu. Raugoties nākotnē, eksperti uzsver, ka nepieciešams izvairīties no strauju uzplaukumu cikliem.
--> Read more...

Dalās pieredzē

Ludzas pilsētas ģimnāzijas 2a klases skolotāja Ineta Misāne latviešu valodas stundā iepazīstināja kaimiņu novadu kolēģus ar savu mācību stilu. Kā noturēt sākumskolas audzēkņu uzmanību visas stundas garumā, vienlaikus lasīt, rakstīt, domāt un aktīvi līdzdarboties stundā, tas nav viegli atzīst pedagogi. Skolēnu ir daudz, bet skolotājs ir tikai viens. Skolotāju palīgs nepieciešams pamatskolās, jo mazajam pirmklasniekam sākot mācības skolā, pielāgošanās laiks katram ir savādāks. Kā otru problēmu ko saskata sākumskolu skolotāji ir jaunās tehnoloģijas, kas strauji ienāk mācību procesā. Taču ne katra skola spēj iegādāties jaunākos datorus un interaktīvās tāfeles. Lai tiktu ieviests viss nepieciešamais interaktīvās mācību vides sagatavošanai, lauku skolām ir jāgādā pašām. Tāpēc turpinās sadarbība starp novadu pedagogiem, iepazīstot jaunās mācību metodes.
--> Read more...

 

  © 2009 Koka roka ir blogs par visu, ko neraksta avīzēs