pirmdiena, 2015. gada 9. novembris

Dalās pieredzē

Ludzas pilsētas ģimnāzijas 2a klases skolotāja Ineta Misāne latviešu valodas stundā iepazīstināja kaimiņu novadu kolēģus ar savu mācību stilu. Kā noturēt sākumskolas audzēkņu uzmanību visas stundas garumā, vienlaikus lasīt, rakstīt, domāt un aktīvi līdzdarboties stundā, tas nav viegli atzīst pedagogi. Skolēnu ir daudz, bet skolotājs ir tikai viens. Skolotāju palīgs nepieciešams pamatskolās, jo mazajam pirmklasniekam sākot mācības skolā, pielāgošanās laiks katram ir savādāks. Kā otru problēmu ko saskata sākumskolu skolotāji ir jaunās tehnoloģijas, kas strauji ienāk mācību procesā. Taču ne katra skola spēj iegādāties jaunākos datorus un interaktīvās tāfeles. Lai tiktu ieviests viss nepieciešamais interaktīvās mācību vides sagatavošanai, lauku skolām ir jāgādā pašām. Tāpēc turpinās sadarbība starp novadu pedagogiem, iepazīstot jaunās mācību metodes.

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

 

  © 2009 Koka roka ir blogs par visu, ko neraksta avīzēs